۱۷.۹.۸۶

تراکم

به قول رفیقم خدا بیامرزد پدر سفارت انگلیس و آلمان و ترکیه و این‌ها را که به ضرب و زورِ چهار تا باغی که در تهران دارند باعث شده‌اند که قلهک و شمرون نفسی بکشند. وگرنه خدا می‌داند که اگر این چند تا باغ دست بر و بچه‌های خودی بود، تا حالا چند تا برج از تویش درآورده بودند.