۱۴.۱۲.۸۶

sent

یک ربع جلوم بود. صفحه ایمیل تایپ شده و جملاتی که صد بار از بالا تا پایین خوندمشون. و یک تردید قدیمی. خاطراتی که رژه می‌رفتند. و آخر سر با خودم کنار اومدم.

Send