۷.۷.۸۷

٧٧٨٧

امروز هفت هفت هشتاد و هفته. چرا هیچ کس حواسش نیست. تموم کارمندا و پشت‌میزنشینای مملکت امروز می‌تونن این هارمونی تاریخی رو به هزار شکل روی کاغذ بکشن و حالشو  ببرن. می‌شه کلی نمایشگاه لوگوتایپ براش برگزار کرد. چرا کسی نمی‌فهمه که امروز ۷/۷/۸۷ ها ؟؟؟