۹.۲.۸۸

راهبردهای ابدی

اون که رفته دیگه هیچ وخت نمیاد
تا قیامت دل من گریه می خواد* عکس Paul Almasy
+ همین‌طوری Tere Bin