۲۴.۱.۸۸

استیج

عوام با چیزایی که نمی‌فهمن خیلی حال می‌کنن. سرشونو می‌کنن تو سوراخ این چیزا و با احتیاط ناخونکی می‌زنن. نه برای این‌که بفهمن، واسه اینکه بقیه فک کنن اونا می‌فهمن و اونا با اشتباه بقیه حال کنن. بقیه هم معمولن با کمال میل این اشتباهو می‌کنن. و این‌جوری همه با هم حال می‌کنن. حتی خیلی از آدم حسابیا و روشنفکرا و ... با این تکنیک دارن زندگی می‌کنن. می‌کنناااا ....* عکس robert doisneau