۲۵.۱.۸۸

وسط باهار که برف بیاد همینه دیگه
قورباغه ابوعطا می‌خونه