۱۹.۱.۸۸

رنو

یادم هست که فصل بهار
هنوز نشده بود
هوا مثل دم جماعت دورمان
سرد بود
و لبخند تو گرم
و من ...
در میان جماعت پر گوی و کم‌حواس
حواسم به جمع نبود
جمع تو بود


* عکس : روزگاری در پاریس، شو روم کارخانه رنو، 1934، Robert Doisneau