۹.۳.۸۸

تا لشگر غمت نکند ملک دل خراب


* اوستا بی‌تفاوت، بهار ۸۸
* شعر حافظ