۱۸.۳.۸۸

عکس‌های قدیمیعجیبه واقعا ....

بعضی وختا مخصوصن تو این روزای انتخابات یه آدمایی رو می‌بینم که قدیما باهاشون دوس بودم، حتی بعضا خیلی دوس بودم. انگشت به دهن می‌مونم از کار خودم که من اون موقع چی فک می‌کردم که با همچین آدمای نفهم و بعضا بسیار نفهمی دوس بودم، اینور اونور می‌رفتم و روابطی داشتم و بعضا روابط خیلی خوبی هم داشتم.