۲۱.۴.۸۸

دولت

یه چیزی گفتم
که مث این‌که چیز بدی بود

گفت : زبونتو گاز بگیر .....
گفتم : تو بیا گاز بگیر

شاکی شد رفت


* عکس Robert Doisneau