۲۷.۴.۸۸

به عبارت دیگر

یه دوستی می‌گفت وختی در هر سی‌سی از بچه‌ها، حداقل بیست میلیون‌تا از بچه‌های دیگه حضور دارن، حسابش رو بکن ببین تو هر ثانیه چه نسل‌کشی‌ها که انجام نمی‌شه.


* عکس : روزگاری در بارسلون، سنگرگیری پشت اسب‌های مرده