۲۷.۱۲.۸۸

خوابیدن به این سبکای فکرهای ناب
ای شعرهای بدیع
ای یادگارهای نوشتنی
ای ترانه‌های سرودنی
ای داستان‌های گفتنی
شما را به همه مقدسات
بگذارید من قدری بخوابم