۲۱.۱.۸۹

چیزهایی هست که نمی‌فهمم

دیدی بعضی وختا یکی از نظر خودش یه چیز خیلی مهمی داره می‌گه، بعد تو هر کاری می‌کنی متوجه اهمیتش نمی‌شی اما تو رودروایسی باید جوری رفتار کنی که قضیه خیلی‌ هم واست مهمه و حتی یه سوالای احمقانه هم می‌پرسی که مثلن می‌خوای طرف ابعاد مهم‌تری از ماجرا رو برات باز کنه ؟!!!!!

حکایت رای دادن به مهندس موسوی تو سایت تایم (The 2010 TIME 100 Poll) هم همچین حکایتیه. یکی داشت واسم با التهاب می‌گفت و من هر کاری می‌کردم متوجه اهمیت موضوع نمی‌شدم ...


که نمی‌شدم.