۲۵.۱.۸۹

عمل و عکس‌العمل

اگه یه کسی نذاره که تو تا صب بخوابی، حتما تو هم نذاشتی اون تا صبح بخوابه.  اون یه‌جور توام لابد یه جور. پس گلایه جایی نداره.