۸.۴.۸۹

فالوده بستنی

خاک تو سر اون مهندسی کشاورزی یا چه می‌دونم هر علم کوفت و زهرماری کنن که توش سیب و گلابی رو با هم پیوند می‌زنن و هندونه رو با آناناس پیوند می‌زنن و هندونه‌ها توش زرد می‌شه و اون اولیم یه کوفتی می‌شه که هم شیرین نیس هم سفته هم بی‌خوده. 

بعد این مامان منم هی میره می‌خره از اینا و پر می‌کنه تو یخچال. از اون بدتر هی میاره نشونم می‌ده بعد توضیح می‌ده که ببین سیب و گلابی رو با هم پیوند زدن. ببین هندونه‌هه توش زرده. بدتر اعصاب منو خط‌‌خطی می‌کنه. 

آخه عزیز من جان من، اگه این میوه‌ها لازم بود خوب  خود خدا اختراع می‌کرد دیگه. نیازی به این مسخره‌بازیا نبود.