۲۹.۹.۸۹

هایکوی توت‏‌فرنگی

* * * * *
* * * * * * *

این یک هایکو است درباره‌ی ١٢ توت‌فرنگی.شعر : ریچارد براتیگان، توکیو، ٢٢ می ١٩٧٦