۳۰.۹.۸۹

دریغ از پارسال

جوون که بودم
یادم هست می‏‌شد چند جا توی طهرون غذای خوب پیدا کرد
ینی جایی که واسه غذاش بری اون‌جا
چن روز پیشا هر جور حساب می‏‌کردم
جایی که بشه توش غذای خوب خورد به غیر از یکی دو مورد
چیزی یادم نمی‌اومد