۱۴.۹.۸۹

مردانه‌گی

برای هر مردی
حتی مردای خیلی خوش‌تیپ و جذاب
یه شبایی هست
که توی اون شبا هیچ زنی تحویلشون نمی‌گیره
تو این شبا
این مردا یاد رفقای قدیمشون می‌کنن
و سعی می‌کنن با توسعه عقاید زن‌ستیزانه
و فحش و بد و بیراه به هر چی زنه
حل کنن مشکل رو 
یعنی بگذرونن اون شبا رو