۱۰.۱۱.۸۹

جنگ تحمیلی

آن‌قدر تنهایم
كه حتی تصورش را هم نمی‌توانی بكنی
بی تو
هوایم سنگین است
همه حواس شش‌گانه‌ام پرتند
به خانه‌ی متروكی
در جزیره‌ای دور
كه در خواب‌هایم دیده‌ام : شاید تو به آن‌جا سفر كنی