۲۹.۱۰.۸۹

همه غم‌های جهان در دل من بود

گونه‏‌های خیسمو
دستای تو پاک می‏‌کرد