۶.۱.۹۰

فال‌این‌لاف

این دختر پسرایی که تا نامزد یا عروسی می‌کنن عکس پروفیال فیس‌بوکشون دو‌نفره می‌شه یا از اون بدتر یه پروفایل باز می‌کنن به اسم دوتایی‌شون.