۶.۱.۹۰

برقرارفرهنگ‌‏های لغت
از روی میز حمله کردند به طرفم
لغت‌هایی که معنی‌شان را نمی‌دانستم
احاطه‌ام کردند
لغت‌هایی که بوی فاصله می‌دادند
هجوم آوردند
...
گریختم


عکس Vladimir Lagrange