۲۶.۱۲.۸۹

معرکه‌گیری

از نشونه‌های پیری
اینه كه تعداد خاطره‌هات
از تعداد آرزوهات بیشتر بشه

اینو دیشب تو یه جمعی گفتم
و گفتم كه از بزرگی شنیدم
در حالی كه نشنیده بودم