۲۱.۱.۹۰

تاخیرات خرسند

وقتی باغ فردوس با کسی قرار داری
و زود سر قرار می‌رسی
و اتفاقن طرف هم دیر می‌کند
بر خلاف همه قرارها
تلفن را دست نمی‌گیری
به زنگ زدن و جویا شدن
ترجیح می‌دهی منتظر بمانی
و ترجیح می‌دهی که طرف
باز هم دیر کند