۸.۲.۹۰

ماقبل

ما قبل از این‌كه آیفون بخریم چی كار می‌كردیم !؟؟؟