۸.۲.۹۰

وطنم وطنم وطنم

من واقعا می‌خوام از مسئولین امر سوال كنم كه چرا باید یك هتل ٥ ستاره با كلی ادعای میراث‌داری فرهنگ ملی فقط كلن یك توالت ایرانی داشته باشد. مگر این هتل بیرون از ایران است ؟ آیا توالت ایرانی بد است ؟! آیا آبرو‌ریزی است ؟!؟ در یک هتل ایرانی، یک ایرانی باید راحت‌تر باشد یا یک خارجی ؟!

به امید روزی كه هر هتل ایرانی كلی توالت ایرانی داشته باشد كه خارجی‌ها مجبور باشند خودشان را با آن تطبیق بدهند تا تلافی این همه عذاب مسافرین ایرانی در غربت دربیاید.