۴.۲.۹۰

يه بار فايده نداره

معمولن وقتی می‌گیم "فرصت دوباره" خیلی امید هست پشت این عبارت. در حالی كه در اغلب موارد همون اتفاقی در "فرصت دوباره" می‌افته كه در "فرصت‌های پیشین" افتاده بود.