۲۸.۲.۹۰

...

منشی شرکت یه بلیط آورده داده دستم می‌گه این بلیط برگشته، تاریخ رفت هنوز مشخص نشده. یعنی من الان می‌دونم کی بر می‌گردم اما نمی‌دونم کی می‌رم یا همچی چیزی.