۲۲.۲.۹۰

تگ

مامان‌بزرگم وسط حرف‌های خواهر و برادرم وارد شد و پرسید تَگ کردن یعنی چی ؟!! و حالا خواهرم بیست دقیقه‌ست داره مفهوم تگ کردن رو واسه مامان‌بزرگم توضیح می‌ده و وضع بسیار بانمکی شده.