۱.۴.۹۰

شفاف‌گری

من خیلی عذر می‌خوام.
آیا شفاف‌سازی همون افشاگریه ؟!!؟