۱.۴.۹۰

مسئله نوع شورت است

- شما اصلن یه عکس با شورت ورزشی داری ؟!؟
- ندارم اما تا دلت بخواد عکس با شورت معمولی دارم !