۱۷.۳.۹۰

کارت اعتباری

قانون سوم بیومکانیک این طوری که دوستان می‌گن از این قراره که خارش هر نقطه از بدن با میزان دست‌رسی به اون نقطه برای خاروندن نسبت عکس داره !