۲۹.۴.۹۰

اشاره
دختر لباس‌‏های رنگ‌رنگ
و مکث‏‌های طولانی
بیشترین زنی که همیشه دوست ‏داشته‌‏ام
تویی ...