۲۷.۴.۹۰

هر کسی از ظن خود

فاکتور اومده رو میزم که فلان مبلغ برای تعمیر گوشی آیفون. فکم افتاد که کدوم شارلاتانی تعمیر گوشی آیفونشو کرده تو پاچه شرکت. کاشف به عمل اومد که منظور، آیفون تصویری بوده. واقعا دنیا رو آدم از دریچه خودش می‌بینه‌ها.