۱۴.۴.۹۰

تیرباران

"کی بود زنگ زد ؟"
"کجا بودی که تلفنت خاموش بود ؟"
"چرا جوابمو ندادی ؟"
"تو مهمونی با یارو چی می‌گفتی ؟!!"
"این کیه کامنت می زاره برات ؟!!"
"الان چند ساعته کلاست تموم شده ؟!!"
"چرا دو ساعته اشغالی ؟"
"ته برگ این چک به نام کیه ؟"
"با فلانی اون ساعت اون‌جا چی کار می‌کردی ؟"
"تو قبلن این‌جا اومده بودی ؟؟!"
...
...شروع این سؤالا
واسه رابطه
تیر خلاصه