۸.۵.۹۰

در فراموشی

میم : اگر فراموشی در آدم قوی باشه، مثلن من اصلن یادم نبود که "میراث" هاینریش بُل رو خونده‌ام، فایده‌ی خوندن چیه ؟ فایده‌ی آشنا شدن با شخصیت‌های یک کتاب، یا عاشقی در دنیای واقعی چیه؟ مبارزه با فراموشی چه‌طوریه؟


ح : کیفیت اثری که در هر حادثه مثل خوندن یه کتاب یا یه تصادف یا یه رابطه یا حتی یه عشق ناکام در ما به جا می‌مونه، فقط با مقدار جزئیاتی که در حافظه ما ثبت می‌شه قابل اندازه‌گیری نیست. اصلن این کیفیت متریک نیست. ممکنه سال‌ها بعد از یه کتاب فقط کلمات موهومی در ذهن باقی مونده باشه، اما شب بیداری‌ها و درگیری‌هایی که هفته‌ها بعد از خوندن کتاب با خودت و شخصیت‌های قصه داشتی، احتمال داره اثری در تو گذاشته باشه که اون اثر به شکل یه کیفیت دقیق هنوز در زندگیت جاری باشه.