۲۴.۵.۹۰

این‌جا کسی‌ست پنهان
جهانی‌ست جنگ
و
جهانی‌ست صلح


جهان معانی
به فرسنگ نیست


شعر رومی
عکس را جایی در خیابان ولیعصر طهران گرفته‌ام و روز بعد گرافیتی را پاک کرده بودند.