۲۵.۵.۹۰

که کار نازنینان نازکی داشت

دارند خسرو و شیرین را
ممیزی می‌کنند
غمگینم
اما
ته قلبم حال خوبی دارم
که تمام قصه را یک‌بار
قبل از ممیزی
با صدای تو شنیده‌اممرداد نود
عکس Juliette Binoche by Robert Doisneau, 1991