۲۷.۵.۹۰

پرسید : تو کلن دغدغه‌ای هم داری ؟!!!!
گفتم : آره ..... شعر و زیبایی ...