۳۱.۵.۹۰

رفتن سرهنگ

طرابلس لحظاتی قبل سقوط کرد. روز تولدم، شد سال‌گرد سقوط قذافی.