۳۱.۵.۹۰

از اسلحه‌های مخالفین خشمگین قذافی، بوی دمکراسی و صلح نمی‌آید. خدا کند اشتباه کنم.