۲۶.۸.۹۰

روبه‌رو شدن به حقیقت

ساده‌ست
كسی كه حواسش نيست
حواسش
جای ديگری‌ست