۱۱.۱۱.۹۰

الان نشستم روی کاناپه مادرم داره یه برنامه احمقانه می‌بینه و من دارم نرم‌افزارهای تلفنم رو بالا پایین می‌کنم. بعد گفتم با این نرم‌افزار بلاگر یه چیزی پست کنم. و چیزی ندارم که بگم. عصبانی‌ام. دل‌خورم. سگم و اینا هیچ‌کدوم چیز تازه‌ای نیست.