۷.۱۲.۹۰

حتی A5

امیدوارم پسرم لااقل دست به آچار باشه نه مثل باباش که دست به A4 بود.