۱۷.۱۱.۹۰

پرچم سفید

با من تدبیر نکن
من مسلح نیستم
سربازی‌ام تنها
وامانده از جنگی طاقت‌فرسا
با قُمقُمه‌ای خالی
که از بد روزگار
این‌جا
به پناه آمده‌ام


عکس Katia Chausheva