۱۸.۱۱.۹۰

فرضیه عشق و آب‌نبات

از نظر خوردن آب‌نبات
آدم‌ها دو دسته می‌شوند
یک دسته کسانی که حوصله می‌کنند
تا آب‌نبات، خودش آرام‌آرام
در دهانشان آب شود
و این فرآیند شاید نیم‌ساعت طول بکشد
ولی آن‌ها صبوری می‌کنند
و حواسشان به دندان‌هایشان هست

یک دسته هم کسانی که
سی ثانیه از بلعیدن آب نبات نگذشته
طاقت نمی‌آورند
عجولند
خِرت‌خِرت
آب نبات را با دندان‌هایشان می‌شکنند
تا برسند به آخرش
بی‌طاقتند و واله
و عاشق‌ها
همیشه به نظرم
از میان همین دسته دوم پیدا می‌شوند
از میان آن‌ها که وقتی آب‌نبات می‌خورند
سی ثانیه نشده
صدای خِرت‌خِرت از دهانشان بلند می‌شود

دی نود، رامسر