۲۸.۱۲.۹۰

از آخرین یک‌شنبه‌ی سال

لعنت به آن زنی
که پس از او
چشمان هیچ زن دیگری
به چشم نمی‌آید
و در هر چای خوردنی
با هر زنی
در هر کافه‌ای
سه چهار میز آن‌طرف‌‏تر
به چای بی‌مزه‏‌ی کیسه‏‌ای خوردنت
لبخند می‌زند
و در هر مثلن معاشقه‌ای
در آستانه‌ی در
درست در راستای نور
نیمه‌برهنه
ایستاده است
و لذتی که نمی‌بری را
نظاره می‌کند


نقاشی Pablo Picasso