۱۸.۴.۹۱

کباب ٢

یكی از معروف‏‌ترین چلوكبابی‌های تهران نامش چلوكباب شمشیری بوده و مالک آن حاج‌حسن شمشیری نام داشته است. این چلوکبابی در قسمت شرقی سبزه‌میدان قرار داشت و در زمان رضاشاه تاسیس شده بود. بعدها این چلوكبابی به یك ساختمان چهارطبقه منتقل شد كه طبقه اول آشپزخانه بود طبقه دوم مخصوص مغازه‌دارها و بازاریان و افراد مجرد و طبقه سوم و چهارم برای خانواده‌ها و مقامات در نظر گرفته شده بود. هر طبقه با آئینه‌های زیادی تزئین شده بود و خود آقای شمشیری بر طبقات سوم و چهارم شخصا نظارت می‌كرد.

از ساعت ۱۱ صبح بوی كباب و برنج كه در چلوكباب شمشیری پخته می‌شد فضای آن اطراف را پر می‌كرد و ره‌گذران را برای خوردن چلوكباب به هوس می‌‏انداخت. چلوكبابی كه در شمشیری ارائه می‌شد شامل یك بشقاب برنج همراه با كره و دو سیخ كباب بوده است.

آقای شمشیری از یاران وفادار و حامیان صنعت ملی شدن نفت توسط دكتر مصدق بوده است و در سال ۱۳۲۰ با پرداخت مبلغ یك ملیون ریال جهت خرید اوراق قرضه و حمایت از ملی شدن صنعت نفت اقدام می‌كند. بعد از كودتای ۲۸ مرداد و دستگیر شدن مصدق توسط زاهدی، شمشیری نیز دستگیر می‌شود و به جزیره خارك تبعید می‌گردد. هم‌بند او در خارك كه نامش كریم كشاورز می‌باشد در خاطرات شخصی‌اش نوشته است كه شمشیری متعهد شده بود كه بهترین كباب كوبیده و برگ را به هم سلولی‏‌هایش بدهد كه این وعده هیچ‌گاه عملی نشد. درباره چلوكباب شمشیری و كباب‌هایش توسط بسیاری از نویسندگان و داستان‏‌نویسان نوشته‌های زیادی به تحریر درآمده است و در این نوشته‌ها از چلوكباب شمشیری به عنوان یكی از قدیمی‌ترین و خوشمزه‌ترین كباب‏‌ها در ایران نام برده شده است.