۱۸.۴.۹۱

کباب

اعتمادالسلطنه در نوشته‌هایش نقل می‌كند : اولین چلوكبابی نامش نایب بوده است كه در بازار تهران قرار داشته است و شبیه رستوران‌های اروپائیان غذا را بر روی میز سرو می‌كرده است. پیش‌خدمت‌‏های رستوران نایب در آن زمان برنج‌ها را به صورت ‏هرم در بشقاب‌ها قرار می‌دادند و همراه آن تكه كره‌ای نیز سرو می‏‌شده است. پیش‌خدمت‌‏ها یكی‌یكی برنج‌ها را بر سر میزها می‌‏بردند و بلافاصله نفر بعدی كباب‌ها را با سیخ در بشقاب‌ها قرار می‌داده است. در آن زمان هر نفر می‌توانسته هر چند تا مایل بوده است كباب بخورد و مبلغی كه از مشتریان گرفته می‌شده است یكسان بوده است و فرقی بین كسی كه یك  سیخ كباب خورده و چهار یا پنج سیخ نبوده است.