۱۵.۷.۹۱

گریز

در دلم قطاری‌ست
که شتابان به سوی ایستگاه تو می‌تازد
فرقی نمی‌کند
که خلاف سوی حرکت قطار
بگریزم
خواهی نخواهی
من در ایستگاه تو
پیاده خواهم شدمهر نود و یک

عکس Inge Morath